SMARAGD

Deze groene schoonheid uit de beril-familie helpt ons om positief in het leven te staan, vol hoop en vertrouwen. Smaragd helpt ons te herinneren dat we altijd over een grote innerlijke levenskracht beschikken, hoe we ons op emotioneel vlak ook soms kunnen voelen.

Dit kristal toont ons mogelijkheden, kansen en schoonheid, en het helpt ons om respect en een goede relatie met onszelf te hebben. Bovendien helpt smaragd ons om mogelijkheden te benutten en harmonie aan te trekken. Hij toont ons dat er in alles kansen bestaan. Ook zet hij een tandje bij op vlak van helderheid, concentratie en innerlijke rust.

Hij kalmeert de zenuwen en zet stress om in rust. Smaragd helpt ons om oude gewoontes die niet meer bruikbaar zijn los te laten en om angst te laten voor wat het is. Dit kristal helpt ons de dingen te zien zoals ze zijn en ons niet in emotie te verliezen. Het is een grote hulp om vol te houden en met discipline te werk te gaan.

Hij helpt ons om genoegen te creëren in kleine dingen en plezier te scheppen. Smaragd is bovendien het ideale kristal om rust en balans te brengen bij stemmingsschommelingen. Al sinds de oudheid werd dit kristal voor heel veel lichamelijke doeleinden aangewend, hierover is veel op het internet te vinden.


Contact : info@omniterra.be