MORGANIET

Dit is uitgesproken het kristal voor transformatie en acceptatie, voor waarheid, eenvoud en liefde. Morganiet helpt ons om kinderlijk verwonderd te zijn, enthousiast en ontvankelijk. Deze kristal stimuleert ons om flexibel met problemen om te gaan, en ons over te geven aan de stroom van het veranderlijke leven.

Dit is de ‘moedersteen’, de zelf-heler, hij helpt ons om liefde te ervaren voor het leven en voor alles wat is. Dit is het kristal voor complete devotie en overgave, en het is een bijzonder geschenk van de natuur.

De morganiet voedt ons energetisch en stimuleert het openen van ons hart. Het is erg heilzaam om geregeld een kort momentje in stilte af te stemmen op dit kristal, en daarmee meteen ook op een grotere werkelijkheid van harmonie en licht.

Vindplaatsen zijn o.m. U.S.A., Namibië, Canada, Rusland, Brazilië, Italië, Mozambique.


Contact : info@omniterra.be