Over mezelf

Hallo, Ik ben Gwendoline. Ik ben de stuwende kracht achter Omni terra.

Het dagelijks leven biedt mij onophoudelijk inspiratie, en prikkelt mij om het inzicht over wie we werkelijk zijn met anderen te delen. Ik bied geen nieuwe informatie of inzichten aan, omdat alles er al ‘is’. Ook bij jou. Ik zie mijn taak als het aanwakkeren van het alomvattend innerlijk weten in elk van ons, zodat we er spontaan beroep op kunnen doen en harmonie kunnen creëren met onszelf, in het geheel, en met wat we doen.

Ik wens dit veruitwendigen van innerlijk weten voor te leven op een spontane en eenvoudige manier. Mijn focus is dan ook ‘aanwezig zijn’, en niet zozeer bezig zijn met het verzamelen van mentale kennis.