Print PDF

Maandelijks groepje rond bewustwording:

In een vast en opbouwend groepje, waar al snel vertrouwen en openheid zal ontstaat, wordt intensief gewerkt aan de inzichten die in het intakegesprek zijn ontstaan. Deze worskshop richt zich op inzicht en zelfrealisatie. Het groepje werkt maandelijks een tweetal uren samen. Mensen spiegelen en confronteren elkaar, in een sfeer van verbondenheid. Er wordt via stilte, doorgave (channeling), gesprek en actie gefocust op groei.

Het moment van samenkomen wordt bepaald door de deelnemers zelf, maar de samenstelling van de groep is in handen van 'het lot'. Laat ons weten op welk moment je jou maandelijks kunt engageren voor een sessie van twee uren (bijvoorbeeld elke eerste maandag van de maand). De vaste tijdstippen zijn:

maandag, 14.30u- 16.30u en 19u- 21u

dinsdag, 14.30u - 16.30u en 19u-21u

donderdag, 14.30u - 16.30u en 19u - 21u


Deelname per sessie kost 25€, telkens bij aanvang te betalen.